Padėka

Mieli bičiuliai,

Priimdamas Jūsų pasitikėjimą, noriu padėkoti visiems, mane palaikiusiems tiek gerais žodžiais, tiek balsuojant skyriaus rinkiminėje konferencijoje. Svarbu ir vertinga žinoti, kad mes esame bendraminčiai, einantys pokyčių keliu.

Rinkimų periodas jau baigėsi, prasideda naujų darbų sezonas, kuriame - planų, strategijų ir veiksmų derinimas, įtraukiant visus mūsų skyriaus bičiulius. Dabar pats laikas buvusiems oponentams tapti bendražygiais vardan vienybės Kauno skyriuje.

Ko tikiuosi? Tvirtų, pagarba pagrįstų tarpusavio santykių ir vienybės darbuose. Gerbiu kiekvieno nuomonę, visada priimsiu dalykinę kritiką, bet prioritetą teiksiu pasiūlymams ir pagalbai juos įgyvendinant.

Jūsų – Giedrius Bielskus